Pancakes Recipes

#Fluffy#Pancakes#WithoutEgg How to Make Fluffy Pancakes Without Egg Easy & Affordable

Fluffy Pancakes
Flour
Sugar
Powdered milk
Baking powder
Water

Flour 2cups
Powdered Milk 1/2 cup
Lagyan ng 1/2 cup sugar
Add 1tsp baking powder
And 1 1/2 cup of water

Pag haluin lang ang lahat ng ingredients
Hanggang maging batter

Sa Isang pan mag spread ng konting butter
Then mag lagay ng ginawang batter
Pag nag bubbles na ang ibabaw ng inilagay na batter
Sa pan saka baligtarin

THANK YOU FOR WATCHING

Original of the video here

Pancakes Recipes
Waffles Recipes
Pies Recipes
Cookies Recipes
Bread Recipes

Back to home page

Video Transcription

[Music][Music][Music]

6 Replies to “#Fluffy#Pancakes#WithoutEgg How to Make Fluffy Pancakes Without Egg Easy & Affordable

  1. Advertisements
  2. Advertisements
  3. Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *