Cookies Recipes

How to Bake Oat Cookies (1st time) | Muntik Masunugan ng Bahay!

Hi Hi Hello Abanggeeers! 👋

Gusto nyo ba masaksihan kung pano muntik masunog ang bahay namin sa first time namin pag bake ng oat cookies?? 🤣 ayaw? Ok. 😂

Dito niyo makikita na mahal talaga kami ng magulang namin yung honest opinion nila parang scripted with accent pero totoo daw honest yun hehe Labyu mi familia fr A to Z! 🤗

Thank you for watching! Subscriber or not, Basher or Liker. I hope you enjoyed watching, Shalom! 😊❤🙏

#Baking #Cookies #Comedy

Original of the video here

Pancakes Recipes
Waffles Recipes
Pies Recipes
Cookies Recipes
Bread Recipes

Back to home page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *